Exformatics
Følg os på:      

Arbejd smartere med BPM og digitale arbejdsgange

Digitale processer og arbejdsgangsunderstøttelse. Exformatics går forrest i udviklingen.

Medarbejdere ønsker it, der understøtter deres daglige arbejde uden bøvl. Virksomhedsledere vil have øget effektivitet og større gennemsigtighed, så de har bedre beslutningsgrundlag.

Det giver de indbyggede arbejdsgange i Exformatics-løsningerne. Den digitale hjælper afspejler medarbejderens hverdag og præsenterer ham eller hende for det, der er brug for i den givne situation - uden at skulle spilde tid på noget overflødigt.

Arbejdsgange giver tidsmæssige besparelser

Exformatics-kunder høster gevinsterne af at sætte det daglige arbejde i system og lade digitale arbejdsgange gøre små som store opgaver og projekter nemmere for medarbejderne.

Med digitale arbejdsgange sættes arbejdet i system – og medarbejderen præsenteres for de opgaver, kontaktpersoner, skabeloner, hver enkelt fase kræver – og intet andet.

Større fokus på samarbejde og videndeling

Med digitale arbejdsgange er det muligt at høste store tids- og kvalitetsgevinster – blandt andet fordi:

  • Videndeling øges, da arbejdsgange kan deles mellem fx områder, afdelinger og endda med eksterne parter, så aktiviteterne koordineres digitalt på tværs. 
  • Digitale arbejdsgange præsenterer brugeren for de informationer, der skal bruges i den pågældende fase. Det er rette information på rette tid – og til rette rolle i organisationen. 
  • Brugerne sparer tid ved at følge arbejdsgangen frem for at genopdage den hver gang en opgave udføres. 
  • Arbejdsgangene i Exformatics ECM bygger på Dynamic Condition Response-modellen. Det betyder bl.a., at almindelige brugere kan selv tilpasse arbejdsgangene. Det betyder, at medarbejderne inddrages i planlægningen af arbejdet (dvs. arbejdsgangene) og dermed bidrager til at flytte arbejdet fremad. 
  • Der er ingen overflødige informationer, der kan forstyrre eller forvirre. 
  • Kvaliteten i arbejdet øges, da alle skabeloner, fraser mv. kan følge de enkelte faser i arbejdsgangene 
  • Gevinster ved fx lean og andre strømligninger af arbejdsgange kan høstes også i andre dele af organisationen. - Viden og arbejdsgange går ikke tabt, når en (nøgle-)medarbejder forlader en virksomhed – det er nu organisationens arbejdsgange og viden 
  • De digitale arbejdsgange flytter traditionelle ESDH-løsninger fra arkivskabe til værdiskabende understøttelse af medarbejdernes daglige arbejde. 
  • Arbejdsgangene er også et ledelsesværktøj / Business Intelligence. Ledelsen får et bedre overblik over de enkelte arbejdsgange og kan hele tiden følge antallet af aktiviteter i de enkelte faser, analysere gennemstrømstider, identificere flaskehalse mv.

Mere viden om arbejdsgange, DCR-grafer mv.

Vil du vide mere om digitale arbejdsgange, Dynamic Condition Response-modellen og Exformatics og ITU's samarbejde om at forbedre arbejdsgange, så er der kilder til mere viden her:
31-01-2012 Exformatics sikrer endnu bedre arbejdsgangsunderstøttelse

30-11-2011 Dynamiske arbejdsgange del af Exformatics ESDH 6.8

25-05-2011 SharePoint, ESDH, arbejdsgange og effektiviseringer - Exformatics gæsteblogger på Version2

10-01-2011 Tema: ESDH og lean sikrer effektiviteten i TELE Greenland

Arbejdsgange i Exformatics

Her kan du se nærmere på de muligheder, der er med Exformatics' softwareløsninger - herunder digitale arbejdsgange.

I eksemplet herunder er illustreret, hvad HR-afdelingen i TELE Greenland sparer i mandetimer ved at bruge arbejdsgange i deres Exformatics-løsning.

Effektivisering med arbejdsgange i TELE Greenland


Nyhedsbrev