Exformatics
Følg os på:      

Navnet Exformatics stammer fra Tor Nørretranders’ begreb ’Eksformation’ fra bogen ’Mærk Verden’ (2000).

Ifølge Nørretranders er eksformation tilknyttet kommunikations- og erkendelsesprocesser – ganske som information. Men de to begreber er nærmest modstykker til hinanden.

Hvor information kan oversættes til ”en mængde af data”, så udtrykker eksformation det modsatte: nemlig mængden af information, som IKKE findes eller ikke er nødvendig at kommunikere. Sagt på en anden måde, så er det information, som deltagerne i en kommunikation kan bortse fra eller bortkaste, fordi de deler underforstået viden. Jo højere grad af eksformation, jo dybere indsigt.

Eksformation er værdifuldt i en tid med (for) megen information. Og Exformatics er et værktøj, der hjælper os til at øge mængden af eksformation, dvs. sætter os i stand til at bortkaste information, når vi kommunikerer, fordi vi deler underforstået viden. Eksformation gør samarbejde mere effektivt og præcist, det sparer båndbredde og plads og gør det lettere og mere sikkert at genfinde information.

Dét gør Exformatics for vores kunder. Derfor navnet.

Tilbage til Om Exformatics 

Facebook


LinkedIn