Exformatics
Følg os på:      

EXFORMATICS LEVERER IT-LØSNING TIL DIGITALISERING I TO FONDE

EXFORMATICS ACM FOND
VI HAR FOKUS PÅ FONDE

Exformatics har IT-løsninger til Fonde som et særligt fokusområde, og vi besidder en indgående viden om fondes arbejdsgange og herunder krav og forventninger til en understøttende IT-løsning.

Vi har netop leveret nye IT-løsninger til endnu to danske fonden on time og on budget.

Begge fonde indgik en aftale med Exformatics i primo 2017 og kunne kort før sommerferien gøre brug af deres nye digitale IT-løsning kaldet Exformatics ACM (Adaptive Case Management) Fond. 

FIRE FORDELE VED EXFORMATICS ACM FOND

Løsningerne er baseret på vores digitaliseringsløsning kaldet Exformatics ACM Fond, der er en standard IT-løsning skræddersyet til Fonde, som let kan tilpasses fondens individuelle ønsker samt behov og enkelt kan implementeres. Løsningen er næste generations konfigurerbare ECM/ESDH-løsning, og omfatter dynamiske workflows, som medfører flere fordele.

1 Fuld digital løsning

Exformatics ACM Fond udgør en komplet digital løsning, hvilket eliminerer den manuelle håndtering af oprettelse af ansøgninger, som giver store administrative tidsbesparelser. Et eksempel herpå er ved oprettelse af nye ansøgningsrunder, hvor det understøttende workflow automatisk opretter digitale ansøgningsformular og tilhørende sagsoprettelser. Som en del af den digitale løsning er alle: stamdata, beskrivelser, dokumenter osv. samlet på den respektive ansøgning, og kan let findes frem.

2 Bestyrelsens arbejdsgang får et løft

Alle vores kunder fremhæver forbedringen af bestyrelsens arbejdsgange, som en stor fordele ved Exformatics ACM Fond løsningen. De digitale arbejdsgange betyder, at bestyrelsesmedlemmerne kan kommentere, vurdere og behandle ansøgningerne online, hvormed afstemningen kan foretages løbende af det enkelte bestyrelsesmedlem. Fra deres PC såvel som fra en iPad kan bestyrelsesmedlemmerne se ansøgningerne, afgive stemme mv.

Løsningens fleksibilitet danner bedre beslutningsgrundlag for bestyrelsen, og gør det nemmere og hurtigere at behandle ansøgningerne. Efter bestyrelsen har behandlet en ansøgning, sørger systemet for automatisk opgørelse af udbetalinger og underretning til ansøgeren.   

3 Sikrer overholdelse af EU persondataforordning

Den kommende EU persondataforordning (GDPR), som træder i kraft d. 25. maj 2018, indeholder flere skærpede krav, som er vigtige for fonde at bringe ind i den daglige drift for at undgå sanktioner og overtrædelse af reglerne. Dette sikres med Exformatics ACM Fond, som skaber orden og klassificering af person og personhenførbare data, og samtidig giver mulighed for tilknytning af politikker for sletning og anonymisering af data i henhold til organisationens specificerede politikker for datahåndtering.

4 Hurtig implementering

Exformatics ACM Fond bygger på DCR, som er et unikt værktøj til definering af processer og arbejdsgange. Ved hjælp af DCR kan vi levere en standardløsning, hvor der nemt kan foretages tilpasninger der understøtter den enkelte fonds unikke arbejdsgange, ansøgningsformular osv. Løsningens store fleksibilitet og muligheden for løbende tilpasning sikrer, at løsningen er i stand til at følge og understøtte fondens udvikling.

Ønsker I at høre mere om Exformatics ACM Fond?
Så giv os endelig et kald på tel.: +45 2428 8519, eller skriv til Carsten Højerup, Head of Sales, på: ch@exformatics.com


Facebook


LinkedIn