Exformatics
Følg os på:      DCR ER KOMMET GODT I GANG

Vi har dialog med mange både nye og gamle kunder omkring DCR (Dynamic Condition Respons), og oplever meget stor interesse for de muligheder, som DCR åbner op for.
Et af de områder, hvor vi ser store fordele ved at benytte DCR, er i forhold til at imødekomme de krav og udfordringer, som EU persondataforordningen medfører. Derudover er DCR også et værktøj, som gør det muligt at ”puste liv i gamle” ESDH/ECM systemer, ved at integrere arbejdsprocesser, og dermed bedre understøtte mere effektive arbejdsgange.

Om udviklingen af DCR fortæller CEO i Exformatics Morten Marquard:

Verden ændrer sig hele tiden, og det gælder også DCR teknologien. Vi har store ambitioner for udbredelsen de kommende år. Der er så mange gevinster at hente, blandt andet effektivisering af arbejdsgange samt en kraftig reduktion af omkostninger til udvikling af IT-systemer, så det er et værktøj, der kan hjælpe rigtig mange virksomheder”.

For at forbedre formidlingen af DCR samt DCR-portalen har vi netop forstærket teamet med en ny medarbejder, der allerede har stor viden og erfaring i arbejdet med DCR teknologien. Rasmus Strømsted tilsluttede sig Exformatics marts 2017.

Rasmus Iven Strømsted er 24 år og studerer Global Business Informatics på IT Universitet i København (ITU). Han blev bekendt med DCR via et BPM-kursus på ITU, hvor underviseren var Lektor Thomas Hildebrandt, der er en af grundlæggerne af DCR teknologien. Om Interessen for DCR forklarer Rasmus:

Jeg har længe arbejdet med og haft en interesse for procesmodeller, men da jeg så, hvordan DCR simpelt løser de store udfordringer, det er at beskrive komplekse forretningsprocesser ved hjælp af gængse værktøjer, fangede det det hurtigt min interesse. Det er tydeligt, at DCR giver enorm meget mening at bruge, fordi det er let at anvende og tilfører stor værdi til arbejdet med at digitalisere arbejdsprocesser".  

Passionen førte til et job som undervisningsassistent på ”DCR grafer og procesmodeller” kurset på ITU. Rasmus valgte emne DCR som fokus for sit bachelorprojekt, hvilket åbnede døren til at blive en del af et forskningsprojekt omhandlende, hvordan DCR kan bruges til at understøtte lovgivningen i den nye EU persondataforordning med Dreyers Fond og Exformatics som case.

At koble Rasmus på Exformatics teamet var et naturligt udviklingsskridt for begge parter. Hertil påpeger Rasmus, at han anser jobbet hos Exformatics som en ideel mulighed for at arbejde med DCR i praksis og føre nogle af hans ideer ud i livet. Rasmus´ arbejde hos Exformatics er fokuseret på udvikling af uddannelsesforløb i DCR grafer, forbedring af DCR-portalen samt formidling omkring DCR. Vi ser meget frem til at gøre brug af hans viden og evner i arbejdet med DCR.

Som person kendetegnes Rasmus ved at være viljestærk og særdeles arbejdsom. Han har let ved at blive grebet af og fordybe sig i projekter. Dette afspejles også i hans CV, der for eksempel indeholder forskellige IT-projekter såsom udvikling af: bookingsystemer, økonomisystemer og hjemmesider. Vi byder derfor velkommen til, trods hans unge alder, en yderst erfaren herre.

Læs mere om DCR og Persondataforordningen her 

Facebook


LinkedIn