Exformatics
Følg os på:      

Standardløsninger til private virksomheder

Exformatics til større, private virksomhederExformatics tilbyder multifunktionsløsninger, der i dag har flere forskellige funktioner på tværs af organisationerne. Den fleksible, SharePoint-baserede løsning varetager så forskelligartede opgaver som dokumenthåndtering, juridiske sagsopgaver, personaleadministration, CRM, salgs- og pipeline-styring samt projektstyring.

Det enkle designprincip bag Exformatics’ software gør det muligt at konfigurere standardløsningerne til vidt forskellige afdelingers behov. Dermed kan afdelinger og forretningsenheder dele data og viden. På den måde forenkles kommunikationen, mailstrømmen minimeres og dokumenter og andre data findes ét og samme sted.

Digitale arbejdsgange sikrer rette information

Med Exformatics vises rette information på rette tid og sted - og til den rette medarbejder.  

De digitale arbejdsgange deles nemt og bidrager dermed til effektiviseringen i virksomhederne, når medarbejderne kan dele arbejdsgange frem for at genopfinde den dybe tallerken.
Facebook


LinkedIn